Chuyên mục » Thông tin, thông báo

THÔNG BÁO CBGV VÀ HS NGHỈ HỌC VÌ ẢNH HƯỞNG CỦA BÃO SỐ 10


Vì tình hình của bão số 10 rất phức tạp hôm nay PGD Quận Liên Chiểu chỉ đạo các trường học cho CBGV và Học sinh nghỉ học vào ngày hôm nay (15/9/2017)

Các bản tin khác :