Chuyên mục » Lịch làm việc

Lịch làm việc


 • Hiệu trưởng Tiếp công dân vào sáng thứ bảy hàng tuần, các ngày còn lại do trực chính văn phòng tiếp và giải quyết
 • Lịch trực lãnh đạo của trường Lê Anh Xuân năm học 2016-2017
  Thứ Ghi chú
  2 T.Thâu - C. Xuân Oanh
  3 C. Xuân Oanh - T. Thâu
  4 C. Xuân Oanh - T.Linh
  5 T. Thâu - T. Linh
  6 T.Linh - C. Xuân Oanh
  7 C.Xuân Oanh - T. Thâu

Các bản tin khác :