Chuyên mục » Thông tin, thông báo

CUỘC THI TÌM HIỂU LỊCH SỬ ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG (1925-2015)CUỘC THI TÌM HIỂU LỊCH SỬ ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG (1925 - 2015)

Cuộc thi tìm hiểu “Lịch sử Đảng bộ thành phố Đà Nẵng giai đoạn 1925 - 2015” nhằm tăng cường công tác giáo dục truyền thống đấu tranh yêu nước, cách mạng của Đảng bộ và nhân dân thành phố Đà Nẵng. Thông qua cuộc thi, nâng cao nhận thức, lòng tự hào, niềm tin và ý thức trách nhiệm của mỗi người dân thành phố Đà Nẵng trong công cuộc xây dựng và bảo vệ quê hương trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

ĐỐI TƯỢNG DỰ THI

Cuộc thi dành cho tất cả các đối tượng là cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang, học sinh, sinh viên và các tầng lớp nhân dân đang sinh sống, công tác, học tập trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

THỜI GIAN DỰ THI

Trong thời gian 3 tháng, từ ngày 01-08-2017 đến hết ngày 31-10-2017.

THỂ LỆ CUỘC THI: Có 2 phần thi

Phần trắc nghiệm: Có 40 câu hỏi trắc nghiệm. Mỗi câu hỏi sẽ tương ứng với 4 đáp án a, b, c, d. Người dự thi sẽ phải chọn đáp án cho tất cả 40 câu hỏi.

Phần tự luận: Dựa vào câu hỏi mà ban tổ chức đưa ra người dự thi phải trả lời câu hỏi với nội dung không quá 1500 từ.
CÁCH THỨC THI: 
GV-HS đăng nhập địa chỉ http://www.dangbodanang.vn/cuoc-thi-tim-hieu-lich-su-dang-bo-thanh-pho-da-nang-1925-2015 sau đó điền đầy đủ thông tin: tên, ngày sinh, email, số điện thoại... và thực hiện thi trực tuyến

Các bản tin khác :