Trang chủ » Giới thiệu

Tổ Văn Phòng

                                              DANH SÁCH TỔ VĂN PHÒNG

STT GIÁO VIÊN CHỨC VỤ
1 Nguyễn Vắn Thâu Hiệu Trưởng
2 Đặng Thị Xuân Oanh P. Hiệu trưởng
3 Bùi Thị Phượng Tổ trưởng
4 Nguyễn Thị Tiến Văn thư
5 Nguyễn Thị Hồng Thu Thư viện
6 Đặng Thị Giàu NV Thiết bị
7 Nguyễn Thị Hoa NV Thiết bị
8 Ngô Thị Hòa NV Kế toán
9 Ngô Thị Hiếu TPT đội
10 Nguyễn Thanh Linh P. TPT
11 Nguyễn Đắc Xuân Bảo vệ
12 Phạm Tấn Hùng Bảo vệ