Trang chủ » Giới thiệu

Nhóm Toán - Tin


Nhóm Toán - Tin là thuộc Tổ tự nhiên, nhóm gồm có 6 người. Tất cả giáo viên trong tổ đều có trình độ Đại học. Hàng năm tổ đều bồi dưỡng và có nhiều học sinh đạt giải cấp quận và thành phố.
Ngoài công việc được giao các thành viên trong tổ đều nhiệt tình tham gia các cuộc thi do ngành Giáo dục tổ chức: Thiết kế bài giảng E-Learning, Sáng tạo KHKT

Tập thể Nhóm Toán - tin luôn đoàn kết nhất trí phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Các thành viên trong tổ luôn thực hiện tốt quy chế chuyên môn, kỷ cương, nề nếp của nhà trường. Luôn có ý thức tự học, tự bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Thường xuyên dự giờ, rút kinh nghiệm, tập trung vào việc đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá, nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin một cách hiệu quả vào quá trình dạy học.

 DANH SÁCH THÀNH VIÊN NHÓM TOÁN TIN
STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ
1 Nguyễn Thị Hải GV toán - tổ trưởng
2 Đặng Thị Kim Huệ GV Toán - Tin
3 Nguyễn Thị Trà Giang GV Tin học
4 Lê Viết Thương GV Toán
5 Ngô Thị Thịnh GV Toán - Tin
6 Nguyễn Kiều Oanh GV Toán