Trang chủ » Giới thiệu

Nhóm Lý - Hoá - Sinh - CN

                                   DANH SÁCH NHÓM LÝ - HÓA - SINH - CÔNG NGHỆ

GIÁO VIÊN CHỨC VỤ
Huỳnh Thị Hưởng Giáo viên Lý - Tổ trưởng
Phạm Thị Hoàng Hải Giáo viên Lý - CN
Phạm Thị Minh Giáo viên hóa
Vũ Thị Huyền Giáo viên hóa - sinh
La Phước Minh Hằng Giáo viên Sinh học
Lê Thị Diễm Giáo viên Sinh học
Trần Thị Thanh Xuân Giáo viên hóa - sinh