TIN TỨC » TIN TỨC GIÁO DỤC

TRƯỜNG THCS LÊ ANH XUÂN THAM GIA NGÀY HỘI TƯ VẤN TUYỂN SINH GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP NĂM 2019 TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN HỮU NGHỊ VIỆT -HÀN

Cập nhật : 27-04-2019

Xem tiếp

GIÁO VIÊN TỔ TỰ NHIÊN HƯỚNG DẪN HỌC SINH THAM CUỘC THI KHKT CẤP QUẬN, CẤP THÀNH PHỐ ĐẠT THÀNH TÍCH CAO.

Cập nhật : 27-12-2018

Xem tiếp

TỔ TỰ NHIÊN VỚI CUỘC THI (Sáng kiến ứng dụng giải quyết các vấn đề môi trường Đà Nẵng Lần thứ II)

Cập nhật : 27-12-2018

Xem tiếp

TRƯỜNG THCS LÊ ANH XUÂN TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA NHÂN NGÀY 20-11

Cập nhật : 18-12-2018

Xem tiếp

TRƯỜNG THCS LÊ ANH XUÂN TỔ CHỨC NGOẠI KHÓA TUYÊN TRUYỀN BẢO VỆ CHỦ QUYỀN VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG BIỂN ĐẢO VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2018 -2020

Cập nhật : 12-12-2018

Xem tiếp

BÀI DỰ THI ĐẠI SỨ VĂN HÓA HỌC ĐƯỜNG

Cập nhật : 29-11-2018

Xem tiếp

TRƯỜNG THCS LÊ ANH XUÂN THAM GIA NGÀY HỘI SÁCH LIÊN CHIỂU LẦN THỨ I NĂM 2018

Cập nhật : 07-10-2018

Xem tiếp

HỘI ĐỒNG SƯ PHẠM TRƯỜNG THCS LÊ ANH XUÂN HỔ TRỢ GIÚP HỌC SINH NGHÈO BỊ TAI NẠN GIAO THÔNG

Cập nhật : 07-10-2018

Xem tiếp

TƯ VẤN TUYỂN SINH 10 NĂM HỌC 2017-2018

Cập nhật : 18-05-2018

Xem tiếp

Chi Đoàn trường THCS Lê Anh Xuân đã tổ chức buổi xổ số vui học

Cập nhật : 18-05-2018

Xem tiếp