DANH SÁCH TỔ LÝ - HÓA - SINH - CÔNG NGHỆ
 
GIÁO VIÊNCHỨC VỤ
Huỳnh Thị HưởngGiáo viên Lý - Tổ trưởng
Phạm Thị Hoàng HảiGiáo viên Lý - CN
Phạm Thị MinhGiáo viên hóa
Vũ Thị HuyềnGiáo viên hóa - sinh
La Phước Minh HằngGiáo viên Sinh học
Lê Thị DiễmGiáo viên Sinh học
Trần Thị Thanh XuânGiáo viên hóa - sinh