1. Ban Giám Hiệu

  Nguyễn Văn Thâu
Sinh năm: 1960
Chức vụ: Hiệu Trưởng
Trình độ chuyên môn: Đại học
Địa chỉ hiện tại: Tô Hiệu - Hòa Minh  
Đặng Thị Xuân Oanh
Sinh năm: 1980
Chức vụ: P.Hiệu Trưởng
Trình độ chuyên môn: Đại học
Địa chỉ hiện tại: HK Nam

2. Tổ Toán - Tin
 
  Nguyễn Thị Hải   
Sinh năm :  1977
Chức vụ: Giáo viên Toán - Tổ trưởng
Trình độ chuyên môn: Đại học
Địa chỉ hiện tại: Xuân Thiều, HHNam 
  Nguyễn Kiều Oanh      
Sinh năm :
1993
Chức vụ
Giáo viên toán
Trình độ chuyên môn
Đại học   
Địa chỉ hiện tại
HH Nam
 

Ngô Thị  Thịnh       
Sinh năm :1987
Chức vụ: Giáo viên toán
Trình độ chuyên môn
: Đại học   
Địa chỉ hiện tại: HKNam

 

Nguyễn Thị Trà Giang
Sinh năm: 
1984
Chức vụ: 
Giáo viên Tin học
Trình độ chuyên môn: Đại học
Địa chỉ hiện tại: Hòa Minh 

  Lê Viết Thương      
Sinh năm :1989
Chức vụ
Giáo viên Toán
Trình độ chuyên môn
Đại học   
Địa chỉ hiện tại:  
HHNam
  ĐặngThị Kim Huệ    
Sinh năm :1979
Chức vụ: Giáo viên toán
Trình độ chuyên môn
: Đại học   
Địa chỉ hiện tại: Hòa Khánh Bắc
       

3. Tổ Hóa - Lý - Sinh - CN
Huỳnh Thị Hưởng       
Sinh năm :1975
Chức vụ: GV Vật Lý - tổ trưởng
Trình độ chuyên môn
: Đại học   
Địa chỉ hiện tại: Tổ 7 - Xuân thiều
Phạm Thị Minh      
Sinh năm :
1989
Chức vụ
Giáo viên Hóa
Trình độ chuyên môn
Đại học   
Địa chỉ hiện tại:  
HHNam
Phạm Thị Hoàng Hải     
Sinh năm :1983
Chức vụ: Giáo viên Vật Lý
Trình độ chuyên môn
: Đại học   
Địa chỉ hiện tại: Thanh Bình, Hải Châu
Vũ Thị Huyền
Sinh năm: 1992
Chức vụ
Giáo viên Hóa - Sinh
Trình độ chuyên môn
Đại học   
Địa chỉ hiện tại:  
HKNam
La Phước Minh Hằng       
Sinh năm :1991
Chức vụ: Giáo viên Hóa - Sinh
Trình độ chuyên môn
: Đại học   
Địa chỉ hiện tại:  Tổ 77, HH Bắc
Trần Thị Thanh Xuân
Sinh năm: 1989
Chức vụ
Giáo viên Hóa - Sinh
Trình độ chuyên môn: Đại học
   
Địa chỉ hiện tại:
 HH Bắc
Lê Thị Diễm          
Sinh năm :1975
Chức vụ: Giáo viên Sinh
Trình độ chuyên môn: CĐSP
Địa chỉ hiện tại: HK Bắc
   4. Tổ Xã Hội

 

Nguyễn Thị Phương Thắm    
Sinh năm :1976
Chức vụ: Giáo viên Văn
Trình độ chuyên môn
: Thạc sĩ   
Địa chỉ hiện tại: HHNam

 

Trần Thị Thu Thủy        
Sinh năm :
1968
Chức vụ: Giáo viên Văn
Trình độ chuyên môn: CĐSP
Địa chỉ hiện tạ: HK Bắc

  Phan Thị Hiền    
Sinh năm :1976
Chức vụ
Giáo viên Địa
Trình độ chuyên môn
Đại học   
Địa chỉ hiện tại:  
HHNam
  Vũ Hoàng Linh
Sinh năm: 
1978
Chức vụ: 
Giáo viên Sử - Địa
Trình độ chuyên môn: Đại học
Địa chỉ hiện tại: HK Bắc
  Trần Thị Hạnh   
Sinh năm :1979
Chức vụ: Giáo viên Địa
Trình độ chuyên môn
: Đại học   
Địa chỉ hiện tại: HK Bắc
  Đặng Thị Xuân Oanh   
Sinh năm :
1980
Chức vụ
Giáo viên Địa - Phó HIệu Trưởng
Trình độ chuyên môn
Đại học   
Địa chỉ hiện tại
HK Nam
  Nguyễn Văn Chiến
Sinh năm :
1961
Chức vụ
Giáo viên Văn
Trình độ chuyên môn
:
Đại học   
Địa chỉ hiện tại:
HK Bắc
  Đặng Thị Vân Anh
Sinh Năm:1990
Chức vụ: Giáo viên Văn
Trình độ chuyên môn:Đại học
Địa chỉ hiện tại : HH Nam


5. Tổ Tiếng Anh - Thể dục - Nghệ Thuật

 

Phạm Thị Thu Hồng       
Sinh năm : 1963
Chức vụ: Giáo viên Ngoại Ngữ -Tổ trưởng
Trình độ chuyên môn: Cao Đẳng 
Địa chỉ hiện tại:  K206/12 Đống Đa

  Phạm Thị Chí Dung
Sinh năm:1978
Chức vụ: Giáo viên âm nhạc
Trình độ chuyên môn: Đại học
Địa chỉ hiện tại: HK Bắc
  Phạn Thị Minh Châu
Sinh năm: 1973
Chức vụ:Giáo viên Thể dục
Trình độ chuyên môn: Đại học
Địa chỉ hiện tại: Thanh Khê
  Lê Đình Độ
Sinh năm:1975
Chức vụ:Giáo viên thể dục
Trình độ chuyên môn: Đại học
Địa chỉ hiện tại: HH Nam
  Lê Thị Thanh Thủy     
Sinh năm : 1968
Chức vụ: Giáo viên Ngoại Ngữ
Trình độ chuyên môn: Đại học
Địa chỉ hiện tại:Hòa Minh
  Đỗ Thị Huyền Linh
Sinh năm:1980
Chức vụ: Giáo viên Mỹ Thuật
Trình độ chuyên môn: ĐHSP
Địa chỉ hiện tại: HH Nam
  Nguyễn Thị Cẩm Hằng   
Sinh năm : 1979
Chức vụ: Giáo viên Ngoại Ngữ
Trình độ chuyên môn: Đại học
Địa chỉ hiện tại: Hòa Minh
   


6. Tổ Văn Phòng 
  Bùi Thị Phượng
Sinh năm:1982
Chức vụ: Nhân viên Y tế - TT Văn phòng  
Trình độ chuyên môn:Trung cấp
Địa chỉ hiện tại: HH Nam
 
Ngô Thị Hiếu
Sinh năm:1990
Chức vụ: TPT đội
Trình độ chuyên môn:Đại học
Địa chỉ hiện tại:HH Nam
 
Nguyễn Thị Hồng Thu
Sinh năm:1972
Chức vụ: Nhân viên thư viện
Trình độ chuyên môn:Trung cấp
Địa chỉ hiện tại: HH Nam
 
Nguyễn Thị Tiến
Sinh năm:1984
Chức vụ: Nhân viên văn thư
Trình độ chuyên môn:Trung cấp
Địa chỉ hiện tại: HH bắc
 
Nguyễn Thị Mỹ Nhân
Sinh năm:14/06/1983
Chức vụ: Kế toán
Trình độ chuyên môn: Trung cấp
Địa chỉ hiện tại:HH Nam
 
Đặng Thị Giàu
Sinh năm:1991
Chức vụ: Nhân viên - Giáo viên TB
Trình độ chuyên môn: Đại học
Địa chỉ hiện tại:HH Nam
 
Nguyễn Thị Hoa
Sinh năm:1965
Chức vụ: Nhân viên thiết bị
Trình độ chuyên môn:Trung cấp
Địa chỉ hiện tại:HH Nam
 
Nguyễn Đắc Xuân
Sinh năm:1960
Chức vụ: Nhân viên BV
Trình độ chuyên môn:9/12
Địa chỉ hiện tại: HH Nam
 
 
Phạm Tấn Hùng
Sinh năm: 1960
Chức vụ: Nhân viên BV
Trình độ chuyên môn: 9/12
Địa chỉ hiện tại: HH Nam 
 
Nguyễn Thanh Linh

Sinh năm:1989
Chức vụ: PTPT đội
Trình độ chuyên môn: Cao đẳng
Địa chỉ hiện tại:Sơn Trà - ĐN