TIN BÀI BỘ MÔN » Nhóm Hóa - Lý - Sinh - CN

TỔ LÝ – HÓA – SINH TĂNG CƯỜNG DẠY HỌC TÍCH HỢP LIÊN MÔN VÀO GIẢNG DẠY.

          Bắt đầu năm học 2015-2016, Bộ GD&ĐT chỉ đạo các cơ sở giáo dục khuyến khích giáo viên dạy học theo hướng “tích hợp,liên môn”. Dạy học tích hợp, liên môn thuộc về nội dung dạy học chứ không phải là phương pháp dạy học. Chính vì vậy việc tăng cường dạy học tích hợp liên môn là một yêu cầu đối với đổi mới nội dung dạy học mà tổ Lý –Hóa – Sinh đề ra trong năm học 2016-2017 này.

          Giáo viên trong tổ tăng cường các tiết dạy liên môn, như Cô Minh Hằng với dự án “Tích hợp liên môn Vật lý, Hóa Học vào giảng dạy bài Hoạt động hô hấp” thực hiện ngày 31/12/2016 ; Cô Diễm với dự án: “Sử dụng các kiến thức GDCD, Sinh học vào thực tế giúp con nười tránh xa các tệ nạn xã hội”.

 

Cô Minh Hằng giới thiệu bài học “Hoạt động hô hấp”

 

Nhóm 1 – lớp 8/1 trình bày thành phần không khí

 

Học sinh tham gia phát biểu sôi nổi

 

 

Học sinh báo cáo phần chuẩn bị nội dung tích hợp hiện tượng khuếch tán.

          Các bài dạy theo hướng tích hợp sẽ làm cho nhà trường gắn liền với thực tiễn cuộc sống, với sự phát triển của cộng đồng. Làm cho Học sinh có nhu cầu học tập để giải đáp được những thắc mắc, phục vụ cho cuộc sống của mình và cộng đồng.

Các bản tin khác :