TIN BÀI BỘ MÔN » Tài liệu chuyên môn

CHỈ TIÊU TUYỂN SINH LỚP 10 NĂM HỌC 2016-2017

Cập nhật : 21-03-2017

Xem tiếp

Quy định tuyển sinh 10

Cập nhật : 21-03-2017

Xem tiếp

Thông báo thời gian thi giáo viên giỏi cấp quận năm học 2016-2017

Cập nhật : 08-12-2016

Xem tiếp

Kế hoạch tổ chức kiểm tra HKI năm học 2016-2017

Cập nhật : 07-12-2016

Xem tiếp

Hướng dẫn Hoạt động sáng kiến của Ngành Giáo dục Quận Liên Chiểu - Năm học 2016-2017

Cập nhật : 27-11-2016

Xem tiếp

Hướng dẫn tạo bài học trong trường học kết nối

Cập nhật : 27-11-2016

Xem tiếp

Hướng dẫn tổ chức thi giải Toán và Vật lý qua mạng Internet năm học 2016-2017

Cập nhật : 24-11-2016

Xem tiếp

Hướng dẫn thi IOE và OTE năm học 2016-2017

Cập nhật : 24-11-2016

Xem tiếp

Hướng dẫn tổ chức Olympic tiếng anh trực tuyến năm học 2016-2017

Cập nhật : 24-11-2016

Xem tiếp

Kế hoạch hoạt động chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20-11

Cập nhật : 06-11-2016

Xem tiếp

Hướng dẫn thực hiện phương pháp "bàn tay nặn bột"

Cập nhật : 04-11-2016

Xem tiếp

Hướng dẫn tổ chức cuộc thi Toán và Vật lý qua Internet Năm học 2016-2017

Cập nhật : 22-10-2016

Xem tiếp

Kế hoạch tổ chức cuộc thi Giáo viên giỏi cấp quận năm học 2016-2017

Cập nhật : 14-10-2016

Xem tiếp

Một số lưu ý liên quan đến tổ chức cuộc thi giáo viên giỏi

Cập nhật : 14-10-2016

Xem tiếp

Hướng dẫn phiếu đánh giá, xếp loại giờ dạy và đổi mới sinh hoạt cụm

Cập nhật : 07-10-2016

Xem tiếp

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2016-2017

Cập nhật : 07-10-2016

Xem tiếp

Quy định về việc ghi điểm, sửa điểm trong sổ điểm điện tử

Cập nhật : 27-09-2016

Xem tiếp